1. Directie

2. Administratieve dienst

3. Sociale dienst

4. Ortho-agogische dienst.

5. Paramedische diensten.

6. Medische dienst.

7. Logistieke dienst

8. Technische dienst.

9. Ophaaldienst.

10. Preventiedienst.

11. Alezi.

1. Directie

Algemeen directeur :

 MArio

Mario Vanhaeren

Verantwoordelijke zorg :

herman  

Herman Bellemans

Verantwoordelijke financiën en ondersteunende diensten : 

geenfoto

Eric Teerlinck

2. Administratieve dienst.

Het dagelijks administratief beleid wordt verzorgd door:

       

   peggynieuw           kristien

  Peggy Deltour                        Kristien Tijsen      

                                        

mieke              Veerle

Mieke Nachtergaele                   Veerle Thys

NathalieS             

Nathalie Samyn                       

Top

 

3. Sociale dienst.

Hebt u vragen i.v.m. financiële aangelegenheden zoals: recht op tegemoetkomingen, tussenkomst van de mutualiteit of het Vlaams Agentschap  bij de aanschaf of aanpassing van een rolstoel, ...?

Hebt u zorgen over uw gezin, over het werk dat voor u te zwaar wordt, ... en u wil er graag eens over praten? De sociale dienst is er om naar u te luisteren en samen met u naar een oplossing te zoeken.

De sociale dienst is uw contactpersoon met de instelling. Het vertrouwelijk  karakter van de dienstverlening laat u toe in alle openheid te praten. De sociale dienst is ook contactpersoon bij uw inschrijving op de Centrale Registratie Zorgvragen, de centrale wachtlijst.

Uw luisterend oor :

 Carmen Meeus kopie   

Carmen Meeus              

geenfoto

Sandra Van Bosstraeten 

geenfoto

Liesbeth Vanderwaeren

Top

 

4. Ortho-agogische dienst.

De agogische begeleiding van uw zoon/dochter ligt u nauw aan het hart.

Daarom proberen de ortho-agoge, de diensthoofden en de begeleiding in de eerste plaats een aangename leef- en werksfeer te creëren waarin uw zoon of dochter volledig aan zijn/haar trekken komt.

Vanuit een intensieve teamwerking, (inclusief de therapeuten), wordt er, in overleg met u, een individueel handelingsplan uitgewerkt. Dit omvat o.a. het aanleren van gewenst gedrag zoals eetgedrag en sociaal gedrag, het afleren van storend gedrag, het aanbieden van een zo zinvol mogelijke tijdsbesteding en het bepalen van een aanpak, zowel algemeen als op het gebied van specifieke probleemgedragingen.

De ortho-agoge stuurt bij naargelang de zich wijzigende, individuele noden en behoeften van uw zoon of dochter.

Verantwoordelijke :

 sandrseyskopie            

 Sandra Seys

geenfoto

Marleen Nijs

Top

 

5. Paramedische diensten. 

 

  • Logopedie:

De twee logopedisten Liesbeth Cauwelier en Inge Herremans werken als begeleiders in het dagcentrum van Wijgmaal. 

Ze zijn verantwoordelijk voor de logo-activiteiten en geven individuele therapie indien nodig. Ze worden ook ingeschakeld bij de verzorgingen, het eten-geven, de busbegeleidingen,…

Tijdens de logo-activiteiten wordt er gewerkt aan het lezen en schrijven, de taal en de communicatie, aangepast aan het niveau van elke persoon.
We streven naar een betere communicatie met en tussen de gebruikers en maken hiervoor gebruik van aangepaste communicatiemiddelen, met SMOG als belangrijkste communicatiemiddel. We zorgen met behulp van BETA-prenten voor een betere visualisatie in de dagelijkse omgeving.
We oefenen en onderhouden de lees-  en schrijfvaardigheden en vergroten de passieve en actieve taal. De computer en verschillende computerprogramma’s vormen hier een belangrijk hulpmiddel.
Ook het in kaart brengen en het opvolgen van de slikproblemen bij onze bewoners en gebruikers vormt een belangrijke taak voor de logopedisten. Het gebruik van aangepaste drink- en eetmaterialen, de veranderingen aan rolwagens, tips rond de volledige maaltijdsituatie, de samenstelling van het voedsel,… gebeurt in multidisciplinair overleg.

    

Inge Herremans               Liesbeth Cauwelier

  • Kinesitherapie :

Individueel en naargelang de handicap van de gebruikers, geven de kinesisten aangepaste medische gymnastiek, massage of ontspanningstechnieken, om de fysieke toestand optimaal te onderhouden en de negatieve factoren van het rolstoelzitten tegen te gaan.

geenfoto         

 Ruben Van Waes        Stefanie Verhelst              Els Van der Aerschot

Zij werken als zelfstandige kinesisten binnen Oostrem.

  • Ergotherapie :

De ergotherapie maakt gebruik van handambachtelijke technieken en aangepaste spelen. Ook specifieke functietraining en het oefenen en verbeteren van de ADL-functies zijn mogelijke activiteiten. ADL-functies zijn activiteiten van het dagelijks leven zoals : zich kleden, zich wassen, ...

Leen

Leen Verheyden               

Top

 

6. Medische dienst.

  • Coördinerend en raadplegend arts (C.R.A) :

 

  geenfoto            geenfoto

 Dr. Frank Delvaux                   Dr. Leen Nouwen 

 

  •  Verpleegkundige Dienst :

 

De verpleegkundigen staan in voor de verpleegkundige zorgen o.a. het geven van inspuitingen, toezien op medicatie, leggen van verbanden, begeleiding naar consultaties, toezicht op hygiëne, diëten, algemene gezondheidstoestand... 

 

  • Verpleegkundigen Oostrem :

 

 Els Verryckenkopie         sofieL

 Els Verrycken                       Sofie Lambrechts          

 

  • Verpleegkundigen De Wilg:

hilde         geenfoto

 Hilde Verdonck                      Iris Agten        

 

Top

7. Logistieke dienst.

De logistieke dienst zorgt voor een steeds fris en net dagcentrum en nursinghome.

Allerlei reparatiewerkjes worden door hen opgeknapt.

Verantwoordelijke voor het logistiek team:

 Cindy Goossens

Zorgen voor poetswerk en onderhoud.

Marc L 

Mark                                  Christiane 

 Abdel                                    Anja

Hortense                           Maggy 

 

geenfotogeenfoto      

 Stijn                                 Frans 

geenfoto

Claudine                        Annelies

geenfoto

geenfoto

Naïla                            Lutgard

 

 

Clara is de verantwoordelijke voor was en strijk.

 

Clara 

Het keukenpersoneel zorgt ervoor dat de bewoners en gebruikers dagelijks een gevarieerde en volwaardige, warme maaltijd krijgen.

  • Voor Herent

 

 Daniëlle

  • Voor Wijgmaal

     

Claudine                              

Top


8. Technische dienst.

Dirk staat in voor het technisch onderhoud van alle gebouwen, installaties en materialen.

Hij maakt ook deel uit van de interne dienst preventie.

 dirk

 Dirk                     

Top 

9. Ophaaldienst.

Oostrem komt uw zoon of dochter aan huis ophalen en terugbrengen met de bussen van het dagcentrum. Deze bussen zijn aangepast aan rolstoelgebruikers. De vaste chauffeurs zijn Luc, Remi en William. Ook de begeleiding staat in voor het vervoer.

 luc    geenfoto

Luc                                      Karel

William is vrijwillige chauffeur.

  

William 

Top

10. Preventiedienst.

Voor alles wat met de veiligheid te maken heeft zowel van het personeel, de gebruikers als de bezoekers, heeft Oostrem een eigen preventiedienst.

Deze bestaat uit de algemeen directeur, de preventieadviseur en de verantwoordelijke van de technische dienst. Zij rapporteren aan het verkozen Comité voor de Preventie en Bescherming van de Werknemers.

Preventieadviseur:

 Frederick kopie

 Fréderic Vandekerkhove

Top

 

11. Alezi.

Alezi is het samenwerkingsverband tussen een aantal zorgvoorzieningen binnen de regio Leuven waar Oostrem ook deel van uitmaakt. 

Beleidsmedewerker :

woutervanvinckenroye

Wouter Vanvinckenroye

 

Additional information