Ben je op zoek naar een leuke en leerrijke ervaring?

Misschien is Oostrem dan wel iets voor jou...

Kandidaten nemen eerst contact op met Mario Vanhaeren, in hoedanigheid van stagecoördinator en personeelsverantwoordelijke van Oostrem. Hij gaat na welke ruimte er is om stage te lopen en nodigt uit voor een heel algemeen kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek worden de verschillende werkingen van Oostrem voorgesteld en wordt in overleg nagegaan in welke werking (home, dagcentrum, werkplaats) men stage kan en mag lopen.

Verwachtingen

Oostrem verwacht dat stagiairs zich vragend en kritisch opstellen. Alle medewerkers van de verschillende disciplines zijn graag bereid om op vragen en opmerkingen in te gaan.

Van laatstejaarsstagiairs wordt verwacht dat ze meezoeken naar constructieve oplossingen om de werkingen te verbeteren en uit te diepen.

Stagebegeleiding

Elke stagiair krijgt een vaste stagementor toegewezen. De stagebegeleider engageert zich om geregeld in gesprek te gaan, positief te ondersteunen en de werkingspunten te duiden.

Evaluatie

Bij de eindbeoordeling worden de betrokken medewerkers bevraagd zodat de eindevaluatie een weerspiegeling is van de indrukken van het hele team.Een synthese van de eindbeoordeling wordt aan de stagecoördinator bezorgd. Deze beoordeling laat toe om personen aan te spreken voor vakantiewerk, voor een tijdelijke of definitieve betrekking of als referentie voor andere werkgevers.

Eigen aan Oostrem is dat ook bewoners en/of dagcentrumbezoekers hun indrukken kwijt kunnen over het functioneren van de stagiairs. Zij gebruiken hiervoor een eigen evaluatieformulier.

Interesse gewekt?

Indien je graag stage zou lopen in Oostrem neem dan contact op met Mario Vanhaeren.

 

Additional information