Vacatures : 

Opvoeder actieve nacht

Vaste Job - Online sinds 6 aug. 2018

Functieomschrijving

Oostrem vzw is een voorzienig voor volwassenen met verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Oostrem zoekt voor het tehuis niet-werkenden (19 bewoners) in de Aarschotsesteenweg 532 te Wilsele één opvoeder voor de actieve nachtdienst.

Het is een aanwerving voor onbepaalde duur voor 19/38.


Profiel

Kandidaten moeten contactvaardig zijn, zelfstandig kunnen werken, stressbestendig zijn, bereid huishoudelijke taken uit te voeren.

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …) De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ....

Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zelfstandig werken
 • Regels en afspraken nakomen

Aanbod

De verloning gebeurt op diplomaniveau en opgebouwde anciënniteit kan ingebracht worden.

Oostrem is een zeer sterk gedecentraliseerde voorziening, met kleine afdelingen die een erg gemoedelijke sfeer uitstralen. Begeleiders krijgen intern de nodige opleidingen. Het gaat o.m. over transferbeleid (heffen en tillen), EHBO, slik- en auditieve problemen en afstemming op het sociaal-emotioneel functioneren van de bewoners.

Plaats tewerkstelling

Aarschotsesteenweg 532 3012 WILSELE 

 

Additional information