De Wilg


De Wilg is een nursinghome en dagcentrum voor mensen met een NAH en mensen met MS of aanverwante neurodegeneratieve ziekten. 

De Wilg biedt een thuis aan 12 bewoners die omwille van hun ziekte of hersenletsel niet meer zelfstandig kunnen wonen. We gaan in op ieders specifieke zorgvraag om zo zorg op maat te kunnen geven. Hiervoor werken we samen met externe diensten. Binnen onze setting leggen we het accent op het hervatten van het normale levensritme rekening houdend met ieders mogelijkheden en beperkingen. 

We gaan na wat kwaliteit van leven voor hen betekent en hoe we hier, met respect voor ieders eigenheid en levensgeschiedenis, invulling kunnen aan geven. We werken nauw samen met de context van de verschillende cliënten. Door de verscheidenheid van onze cliënten zijn we steeds samen met hen op zoek naar een evenwicht tussen hun noden en wensen. 

Met de hulp van vrijwilligers proberen we hun wereld en hun sociale contacten te verruimen.

Oostremstraat 26,

3020 Herent

016/88.19.25

dewilg@oostrem.be

Wilsele 1
Wilsele 2
Home Herent
Be-Home