Wilsele 2


Het home Wilsele 2  bevat een kleine groep van 8 bewoners met een mentale en/of fysieke beperking  waarvoor rust, afbakening, voorspelbaarheid en standvastigheid belangrijk zijn. 

Door middel van warme zorg trachten we een veilige relatie te creëren waarin deze gebruikers zichzelf kunnen zijn. Zo wordt er gewerkt met een vaste begeleidersgroep die werkt aan het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensrelatie met de gebruiker.

Om een groot deel van hun stress weg te nemen kiezen we voor een voorspelbaar weekschema, waarin vaste binnenshuisactiviteiten (beleving, crea, koken, muziek, belevingstheater, snoezelbaden, jacuzzi in eigen tuin) afgewisseld worden met buitenshuisactiviteiten (wandelen, snoezelen, paardrijden). 

De nadruk tijdens de activiteiten ligt op het ervaren en het welbevinden, een aanbod krijgen zonder hierbij over grenzen te gaan. We werken belevingsgericht rond thema’s die de gebruikers betrekken op de realiteit en hen voeling geven met de wereld rondom hen. 

Aarschotsesteenweg 532, 

3012 Wilsele-Putkapel

016/44.55.17 

homewilsele@oostrem.be

Wilsele 1
Home Herent
De Wilg
Be-Home