De Boomgaard: naar een zorgbestendige buurt

Terug

CV LIVEZ, Coöperatieve Vennootschap Leuvense Initiatieven voor Eerlijke Zorg, zal in Kessel-Lo verschillende woonentiteiten en een gemeenschapscentrum bouwen. Partners zijn Oostrem, De Wissel, De Wingerd, Zorg Leuven en het Stadsmakersfonds. De ambitie is om een buurt zorgbestendiger te maken en ervoor te zorgen dat mensen met een verhoogde kwetsbaarheid in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Het gaat om een bovensectoraal project waarbij de verschillende overheden uitgedaagd worden om schotten en obstakels weg te halen. Daarom leggen wij contact met alle relevante spelers. 

Zo gingen wij op woensdag 1 februari al in gesprek met minister Frank Vandenbroucke, burgemeester Mohamed Ridouani en schepenen Bieke Verlinden en Lies Corneillie. De interesse en de waardering waren zeer groot. Op 9 februari volgde een gesprek met medewerkers van de provincie en binnenkort met deputé Gunther Coppens, deputé Tom Dehaene, en met minister Hilde Crevits. Op 13 maart worden wij ontvangen door Karine Moykens, secretaris van het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Tussen droom en daad ligt een weg van massa’s werk, maar we komen er. Daar zijn we zeker van!

01/03/2023