Objectieven

GeschiedenisOp 22 juli 1966 werd de vzw Home voor Gehandicapten opgericht. De vereniging had als doel in te staan voor de opvang van volwassenen met ernstig verstandelijke of meervoudige beperkingen. Het ging om personen die niet langer school konden lopen en die ook niet in een Beschutte Werkplaats konden tewerkgesteld worden. 

In september 1967 opende het allereerste dagcentrum van Vlaanderen zijn deuren in een huis van Windekind in de Schapenstraat, Leuven. Ouders legden geld samen om alle onkosten te dekken en namen een kinderverzorgster aan voor de dagelijkse ondersteuning. Een subsidiërend kader bestond nog niet. Vijf tot acht mannen en vrouwen met een meervoudige beperking werden tijdens de schooldagen opgevangen. De erkenning als dagcentrum en de daarmee gepaard gaande subsidies kwamen er vanaf 1 juni 1974. Gestaag groeide het dagcentrum verder uit en werd het respectievelijk erkend voor het opnemen van 12 (april 1978), 15 (januari 1983) en 20 volwassenen (januari 1985).

Vrij snel werd vastgesteld dat de groeiende vraag bij de ouderwordende ouders naar continue opvang de oprichting van een nursinghome onvermijdelijk maakte. Op 5 maart 1979 verkreeg de vzw het principieel akkoord tot subsidiëring van een nieuwbouw. Begin 1984 startte de bouw en vanaf september 1986 werd het daggedeelte van Oostrem, zoals de nieuwe instelling genoemd werd, geopend. Dit dagcentrum werd erkend voor 15 plaatsen. De dagcentrumbezoekers verliepen de huizen in de Schapenstraat Leuven en trokken naar de Bijlokstraat te Herent. Op 1 april 1987 opende ook het nursinghome voor 15 bewoners zijn deuren. 

Op 1 september 1989 werd een eerste noodzakelijke uitbreiding van het dagcentrum met 10 plaatsen gerealiseerd. Dit dagcentrum werd erkend op 1 februari 1990. Het is ondergebracht in de gewezen school SKLO, Baron Descampslaan 105, Wijgmaal.

Vanaf 1 januari 1996 werd het nursinghome uitgebreid met 12 plaatsen, waarvan 2 plaatsen voorbehouden werden voor kortopvang. Deze afdeling bevindt zich op de Aarschotsesteenweg 532, Wilsele.

Op 21 mei 2001 opende een nieuwe afdeling van het dagcentrum in de Sint Benedictushoeve, Benedictusstraat 11, Herent. Wij brachten er de semi-industriële werkplaats, Dé Werkplaats, onder. Dé Werkplaats biedt handmatige activiteiten aan zonder productiedruk op te leggen. 

Op 1 december 2001 startte de dienst Begeleid Werken op. Personen die niet, nog niet of nooit in staat zullen zijn om betaald werk uit te voeren, worden toegeleid naar een onbezoldigde activiteit in het normale economische circuit. Deze dienst kreeg de naam MAGDA Leuven en werd aanvankelijk gehuisvest in de Kapucijnenvoer 10, Leuven. MAGDA staat voor Maatschappelijk Gewaardeerde Dagbesteding. MAGDA Leuven werd het WERKBURO Leuven en verhuisde naar het BC10, Bedrijvencentrum 10, Interleuvenlaan 10, Heverlee. Het Werkburo is een samenwerkingsverband van MAGDA Leuven, MAGDA Halle-Vilvoorde en het Werkbureau Antwerpen, stelt momenteel 36 jobcoaches te werk en begeleidt meer dan 900 personen. Daarmee is het Werkburo het grootste arbeidszorgproject van Vlaanderen.

Op 1 januari 2013 opende de verzorgingsafdeling De Wilg in de Oostremstraat 26, Herent. Hier wonen 12 volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel of met multiple sclerose. Daarnaast komen er ook nog een aantal gebruikers in dagopvang. Vooraleer deze nieuwbouw opende, werden kandidaat-bewoners opgevangen en begeleid in huurhuizen in Holsbeek en Herent.

Nadien volgde de realisatie van Be-Home, Terwilgenstraat 29, Wespelaar. Na de opening van de nieuwbouw De Wilg, op 1 januari 2013, kwam de huurwoning op de Rijweg in Herent vrij.  Er waren  enkele dagcentrumgebruikers die dringend woonbegeleiding nodig hadden en dus namen wij dit huis opnieuw in gebruik voor drie bewoners, vanaf 2 september 2013. Aanvankelijk konden wij enkel opvang bieden op weekdagen, maar was er de geruststelling dat deze drie bewoners in Oostrem terechtkonden en dat zij definitief van woonbegeleiding konden genieten. In september 2014 verhuisden deze bewoners naar een huurhuis in de Karrestraat te Herent om vanaf eind augustus 2015 hun definitieve intrek te nemen in een aangepast woonhuis in Wespelaar. Hier verblijven 7 bewoners.

In 2017 opende het dagcentrum Dé Hoeve in de Benedictushoeve. Deze uitbreiding laat toe om nieuwe dagcentrumgebruikers aan te trekken.

Op 29 mei 2017 realiseerden wij een nieuwbouw voor 8 volwassenen met diep verstandelijke beperkingen. Op onze site op de Aarschotsesteenweg 532 Wilsele stond al jaren een huis leeg dat wij met de nodige subsidies wilden ombouwen tot een nieuwe thuis. Subsidies bleven echter uit en daarom besloot de vzw om dit huis met eigen middelen te verbouwen.

Momenteel bereiden wij een nieuw woonproject voor op de verkaveling Het Molenveld Herent. De gemeente en Volkswoningbouw Herent voorzien hier in aangepaste sociale huisvesting voor personen met een beperking met een permanente ondersteuningsnood. Voor deze ondersteuning zal zowel vzw Oostrem als vzw Zavelhuis instaan.
Op die manier bouwt Oostrem verder aan de toekomst.

Wenst u nog meer bijkomende informatie over de geschiedenis van Oostrem?  

Lees dan zeker de volgende kronieken:


Doelgroepen
Missie en toekomstperspectief
Objectieven
Organogram