Duolegaten

Steun Oostrem vzw via een duolegaat


Oostrem v.z.w. (°1966) is een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkende voorziening die actief is in de ruime regio van Leuven. Oostrem biedt dag- en woonopvang aan volwassenen met verstandelijke en motorische beperkingen, met niet-aangeboren hersenletsels en met multiple-sclerose.

Oostrem huisvest personen met een beperking in Herent (Bijlokstraat 90 en Oostremstraat 26), in Wilsele (Aarschotsesteenweg 532) en in Wespelaar (Terwilgenstraat 29). Daarnaast wordt er dagopvang geboden in Herent (Benedictusstraat 11) en in Wijgmaal (Baron Descampslaan 105). MAGDA Leuven, Kapucijnenvoer 10, begeleidt personen met een beperking naar een onbezoldigde activiteit in het gewone economische circuit.

Op dit ogenblik telt Oostrem ongeveer 160 cliënten, maar de nood aan extra opvangplaatsen blijft erg groot. Er staan nog verschillende projecten op stapel, nl. extra dagopvang in de Benedictushoeve, extra woonopvang in Wilsele en in Herent.

Elke uitbreiding kost de voorziening enorm veel geld. Er worden immers geen subsidies meer toegekend voor het bouwen van nieuwe voorzieningen. De overheid gaat er vanuit dat de personen met een beperking zelf moeten instaan voor hun woon- en leefkosten. De besparingen treffen onze sector enorm hard.

Door het systematisch aantrekken van giften en schenkingen proberen wij het bestaande patrimonium te onderhouden en nieuwe projecten te realiseren.

Wat is een duolegaat?

Soms besluiten mensen om het werk van Oostrem te steunen met een schenking via testament. Dat is in de eerste plaats een mooi gebaar en een teken van blijvende betrokkenheid.
Zo’n schenking biedt voor vele personen met een beperking meer woonkwaliteit en verzekert de erfgenaam ervan dat er heel wat minder erfenisrechten moeten betaald worden dan bij een gewone erfenis. Dit heet een duolegaat of v.z.w.-legaat.

Waarom een duolegaat schenken?

Door een duolegaat kan u een deel van uw vermogen aan een v.z.w. nalaten en tegelijkertijd uw erfgenamen bevoordelen, want de v.z.w. neemt de volledige betaling van de successierechten over.


Hoe schenk ik een duolegaat?

Een duolegaat moet aan enkele voorwaarden voldoen:

U stelt een testament op
U schenkt een legaat ten voordele van één of meerdere personen
U schenkt een tweede legaat ten voordele van een v.z.w., die verplicht is om alle successierechten te betalen.

Het verschil van een duolegaat ligt in het verschil van successierechten van een privépersoon (tot 65%) ten opzichte van een v.z.w. (8,8%).

Hoe hoog de successierechten liggen, is afhankelijk van het bedrag en de graad van familieverwantschap.

Raadpleeg steeds een notaris voor meer informatie en advies op maat.

Ter illustratie

Een testament ZONDER duolegaat (wettelijk stelsel)

Marie laat haar nicht Louise 200.000 euro na. Via het wettelijk stelsel bedragen de successierechten voor Louise 110.000 euro.

75.000 € x 45% = 33.750 €
50.000 € x 55% = 27.500 €
75.000 € x 65 % = 48.750 €

Resultaat: Louise houdt 90.000 euro over.

Een testament MET duolegaat

Via een duolegaat laat Marie aan haar nicht 100.000 euro en aan Oostrem v.z.w. 100.000 euro na. Marie betaalt hierdoor geen successierechten, maar deze worden door Oostrem volledig betaald voor een bedrag van 56.300 euro.

100.000 € x 8,8% = 8.800 €
75.000 € x 45% = 33.750 €
25.000 € x 55% = 13.750 €

Resultaat: Louise houdt 100.000 euro en Oostrem v.z.w. houdt 43.700 euro over.

Besluit

Een duolegaat is vooral interessant voor personen die geen verwanten in eerste lijn hebben (kinderen – ouders). Hoe verder de graad van verwantschap, hoe hoger de successierechten. Door het systeem van een duolegaat worden zowel de erfgenamen als de v.z.w. financieel beloond.

Meer info

Mario Vanhaeren, directeur Oostrem v.z.w.
Oostremstraat 26
3020 Herent
016/23 15 45
mario.vanhaeren@oostrem.be
BE18 7430 2825 1565 – BIC KREDBEBB