Permanente opdracht


PERMANENTE OPDRACHT BIJ DE BANK

Ondergetekende :

Naam :             ………………………………………………….

Adres :             ………………………………………………….

Postcode :        …………      Gemeente : ………………………….

 

geeft opdracht aan de bank om

 

elke ……….. van de maand, te beginnen op ……………………(dag, maand, jaar)

 

een bedrag van ……………………………………………. *euro over te schrijven van

 

mijn rekening ……………………………… (invullen eigen rekening)

 

naar rekening               743-0282515-65 bij KBC-Bank

 

ten voordele van :         

VZW. Oostrem,

Oostremstraat 26,

3020 Herent 

 

met vermelding :           Een Hart voor Oostrem

 

Datum : …………………………………

 

Handtekening : …………………………

 

* bedrag in letters

 

Ondergetekende geeft toelating aan

 

…………………………………………………………

 

met identiteitskaart nummer …………………………..

 

dit dokument te overhandigen aan de bank.

  

Datum ………………………

 

Handtekening …………………………………