Magda-Leuven

geenfoto    Interleuvenlaan 10

   3001 Leuven

   0472456564  of  016/29.42.02

   magdaleuven@oostrem.be

 

 

Magda Leuven is een project Begeleid Werken en staat voor MaatschappelijkGewaardeerde Dagbesteding voor volwassen personen met een verstandelijke en/of een motorische handicap.

Onder Begeleid Werken wordt verstaan:

het op een individuele en trajectmatige manier begeleiden van volwassen personen met een handicap naar een onbezoldigde arbeidsmatige activiteit op de gewone arbeidsmarkt.

Het gaat om de begeleiding van personen die niet in staat geacht worden loon-vormende arbeid te verrichten en die meestal naar een dagcentrum of een tehuis niet-werkenden georiënteerd worden.

Hoe?

Binnen Begeleid Werken wordt de methodiek van Supported Employment gehanteerd.

De dienst Begeleid Werken stelt een jobcoach aan die de werkpost en de cliënt ondersteunt in zijn traject van begeleid werken.

Uitgangspunten zijn:

De dienst Begeleid Werken vertrekt vanuit de wensen en de mogelijkheden van iedere cliënt.

De jobcoach zoekt samen met de cliënt naar arbeidsmatige (deel)activiteiten die de cliënt graag wil doen.

Op basis van de interesses en mogelijkheden wordt het individuele traject van de cliënt opgemaakt en wordt bepaald hoe de individuele begeleiding zal gebeuren. Daartoe worden een individueel dossier en een afsprakennota opgesteld.

De jobcoach gaat op zoek naar een geschikte werkpost en zorgt voor een vlotte introductie van de cliënt.

De jobcoach staat in voor de opleiding en de begeleiding op de werkvloer.Gedurende de hele periode dat een cliënt op de werkpost ingeschakeld is, zorgt de dienst Begeleid Werken voor structurele opvolging, eerst intensief, daarna met meer afstand.

De cliënt ontvangt geen loon.

Er wordt rekening gehouden met de individuele capaciteiten van de cliënt en met de fouten die hij/zij kan maken. 

Stressverwekkende factoren worden zoveel mogelijk weggenomen. Naast het verwerven van technische vaardigheden is er aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling, de ontplooiing en het welzijn van de cliënt.

Naast het verrichten van zinvolle activiteiten zijn de belangrijke functies van werk:

het deel uitmaken van de maatschappij, zich gewaardeerd voelen, sociale contacten, tijdsstructurering, het opdoen van ervaringen, het ontwikkelen van competenties en vaardigheden.

MAGDA Leuven vormt een netwerk met het MAGDA project uit Halle-Vilvoorde.

Samen proberen zij een antwoord te bieden op de vragen naar begeleid werken binnen de provincie Vlaams-Brabant.

Beide projecten maken deel uit van het Platform Begeleid Werken, een overkoepelende organisatie voor Begeleid Werken in Vlaanderen.

Meer informatie is terug te vinden op het internet: www.begeleidwerkenmagda.be of www.begeleidwerken.be

MAGDA Halle-Vilvoorde is te bereiken:

MAGDA

Baetensstraat 55

1750 Lennik

02/582.83.49

0477/87.85.02

begeleidwerken@zonnelied.be

De verantwoordelijke jobcoach is Francine Wastiels.

MAatschappelijk Gewaardeerde Dagbesteding

Regio Groot-Leuven

Een initiatief van

Oostrem Herent

Huis in de Stad Tienen

Huize Eigen Haard Aarschot

Ons Tehuis Brabant Kampenhout

Hejmen Leuven

In samenwerking met MAGDA

Regio Halle-Vilvoorde

Een initiatief van vzw Zonnelied

Additional information