Wilselekader

    Aarschotsesteenweg 532,

    3012 Wilsele-Putkapel

    016/44.55.17

   homewilsele@oostrem.be

 

Sinds 29 mei 2017 vangen we in home Wilsele 2 een kleine groep van 8 bewoners op waarvoor rust, afbakening, voorspelbaarheid en standvastigheid belangrijk zijn. Door middel van warme zorg trachten we een veilige relatie te creëren waarin deze gebruikers zichzelf kunnen zijn.

We blijven voor hen zoeken naar het uitbreiden van hun leefwereld op een voor hen niet-beangstigende manier, die past bij hun persoonlijkheid. Concreet betekent dit dat we onze leefgroepwerking op een aantal pijlers baseren. Zo wordt er gewerkt met een vaste begeleidersgroep die werkt aan het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensrelatie met de gebruiker.

Door te werken via een leefgroepsysteem kunnen we een deel van de stress voor deze gebruikers wegnemen. Zij hoeven niet meer, samen met een heleboel anderen, naar het dagcentrum maar kunnen activiteiten doen in de eigen woonst.

We werken belevingsgericht met hen. De nadruk tijdens de activiteiten ligt op het ervaren en het welbevinden, een aanbod krijgen zonder hierbij over grenzen te gaan. We werken rond thema’s die de gebruikers betrekken op de realiteit en hen voeling geven met de wereld rondom hen. Tenslotte kiezen we voor een voorspelbaar weekschema, waarin vaste binnenshuisactiviteiten (beleving, crea, koken, muziek, belevingstheater, snoezelbaden, jacuzzi in eigen tuin) afgewisseld worden met buitenshuisactiviteiten (wandelen, snoezelen, paardrijden).

Omdat iedere bewoner een eigen kamer heeft, kunnen we hen ook voldoende rust en veiligheid bieden in een eigen, gepersonaliseerde omgeving.

 

 

Additional information