Algemene voorwaarden

Oostrem begeleidt volwassenen met een verstandelijke, een motorische of een meervoudige beperking. Deze personen kunnen bijkomende problemen (vb. sociaal-emotioneel, sensorisch, medisch…) vertonen. Zij kunnen begeleid worden voor zover de hulpverlening die voor deze complexe problemen vereist is, kadert in het bestaande zorgaanbod. Elke steun, hoe klein ook, maak een verschil. Wij gebruiken jullie financiële steun om onze activiteiten te bekostigen.

Voorwaarden bij eenmalige giften / sponsoring / acties

Wij zijn dankbaar voor jullie steun. Eenmalige giften kunnen niet teruggevorderd worden.

Giften via domiciliëring

Wanneer u kiest voor een periodieke gift via domiciliëring, kan deze uiteraard op elk moment terug stopgezet worden. In dat geval stuurt u een mail met vermelding van uw naam en rekeningnummer en de vermelding dat u de domiciliëring wenst te beëindigen naar mario.vanhaeren@oostrem.be. Bedragen die toch nog gedomicilieerd zouden worden na de aanvraag tot stopzetting worden onmiddellijk terugbetaald.

Verwerking van betaling

Wij verwerken onze betaling via de betaalpartner Mollie (https://www.mollie.com ) .

Vragen of opmerkingen?

Bij vragen of opmerkingen bij onze algemene voorwaarden, kan u steeds contact opnemen met ons.

Organisatiegegevens

  • Oostrem vzw
  • Oostremstraat 26, 3020 Herent
  • +32 16 23 25 45
  • info@oostrem.be
  • ON 0409.806.786
  • RPR Leuven