Oostrem op bezoek bij minister Crevits

Terug

Vorige week was een vruchtbare week voor Oostrem. Niet alleen waren we aanwezig op de ‘Green Deal Duurzame Zorg’ in AZ Groeninge te Kortrijk, we hadden ook een stimulerend overleg met minister Hilde Crevits en andere zorgpartners over o.m. ons innovatieve woon- en zorgproject De Boomgaard in Kessel-Lo. De minister voorzag voor het overleg een uurtje, maar maakte uiteindelijk drie uur vrij voor het gesprek. Van enthousiasme en bewondering vanwege het beleid gesproken!

Samen met de gesprekspartners (o.a. Kwaito, Zonnelied, Flrish, Mariënstede, Begeleidingscentrum voor Autisme, …) werden een aantal beleidsthema’s uit de gesprekken gedistilleerd. Zo werd het belang onderstreept van regelluwte, gekoppeld aan een innovatiebudget voor ‘trekkers’ en de openheid om sociaal ondernemerschap alle kansen te bieden. Daarmee samenhangend is er nood aan ‘ontschotting’, dat wil zeggen dat zorg vanuit een breder perspectief moet benaderd worden dan nu het geval is. Een toekomstige benadering van zorg en zorgondersteuning moet weg van de hokjesmentaliteit waarin elk type zorg zijn specifieke kader eist. Er moet ruimte komen voor een bredere basis en een ruimer speelveld, waarbij mensen niet gelabeld worden op basis van hun beperkingen, maar op basis van hun talenten en mogelijkheden.


Het project van De Boomgaard in Kessel-Lo vraagt zo’n bredere inclusieve ondersteuningskansen, vanuit een zorgbestendige visie dat met een uitgesproken buurtgerichte werking mensen met verschillende zorgnoden (blijvend) terecht kunnen in hun eigen, gekende leefomgeving. Als inclusief woon- en zorgproject wil De Boomgaard het samenwonen van ouderen, zorgbehoevenden (jongdementie, kwetsbare gezinnen en jongvolwassenen) en niet-zorgbehoevenden stimuleren en zo een zorgzame buurt creëren waar mensen levenslang kunnen wonen en waar de zorg zich aanpast aan de behoeften van haar bewoners.


De Boomgaard is een project van CVSO LIVEZ, Leuvense Initiatieven voor Eerlijke Zorg. Meer achtergrond over het project vind je op www.livez.be.

20/03/2023