Vacature: Opvoeder Leefgroep De Wilg

Voltijds contract van onbepaalde duur - Deeltijds is bespreekbaar tussen 19u en 38u per week


Oostrem vzw is een gedecentraliseerde voorziening voor volwassenen met een verstandelijke, een motorische of een meervoudige beperking. Binnen deze doelgroepen heeft Oostrem aandacht voor de meest zorgbehoevenden. Oostrem vzw biedt woonondersteuning aan op 4 locaties en dagondersteuning op 3 locaties. Recent zijn er 2 nieuwe woonprojecten in opstart.

Voor een van onze leefgroepen zijn we op zoek naar een opvoeder.

De functie

Leefgroep De Wilg richt zich op volwassenen met MS of niet-aangeboren hersenletsels. In deze leefgroep zijn er 13 bewoners en komen er op weekdagen enkele personen voor dagondersteuning. Er wordt zorg op maat geboden met uitgebreide aandacht voor medische opvolging en fysiek welbevinden, maar ook voor psychosociaal welzijn. Naast verzorgingen is er dan ook tijd en ruimte voor het creëren van sfeer en voor activiteiten binnen- en buitenshuis.

Voor deze leefgroep werven wij een opvoeder aan met een voltijds contract van onbepaalde duur.

Deeltijds is ook mogelijk (bespreekbaar tussen 19u en 38u)

Je zal dag-, avond- en weekenddiensten werken (geen nachtdiensten).

De belangrijkste vereisten in leefgroep De Wilg zijn:

  • diverse begeleidingsstijlen kunnen hanteren
  • zelfstandig kunnen werken
  • rustig en zelfzeker kunnen handelen

Het profiel

Je beschikt over een diploma BSO/TSO 3e gr. Zorgkundige, Thuis- en Bejaardenzorg, een grad. / bach. orthopedagogie, of een bach. verpleegkunde. 

Je beheerst de Nederlandse taal zeer goed. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en werkt graag binnen een multidisciplinair team. Je werkt klantgericht en kan goed samenwerken. 

Tot je takenpakket behoren:

  • de dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s)
  • informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
  • collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …
  • informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ...

Ons aanbod

De verloning gebeurt op diplomaniveau en opgebouwde anciënniteit kan ingebracht worden

Oostrem is een zeer sterk gedecentraliseerde voorziening, met kleine afdelingen die een sterk gemoedelijke sfeer uitstralen. Begeleiders krijgen intern de nodige opleidingen. Het gaat o.m. over transferbeleid (heffen en tillen), EHBO, slik- en auditieve problemen en afstemming op het sociaal-emotioneel functioneren van de bewoners.

Plaats tewerkstelling

De Wilg
Oostremstraat 26
3020 Herent

Solliciteren

Stuur jouw CV en motivatiebrief ten laatste op 9 juni via e-mail naar personeelsdienst@oostrem.be, t.a.v. mevrouw Kristien Tijsen (016 23 15 45). We verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van je kandidatuur.

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht gender.