Staten-Generaal Arbeidszorg

Terug

Op 17 november namen we actief deel aan de Staten-Generaal Arbeidszorg in het Vlaams Parlement, naar aanleiding van 25 jaar arbeidszorg.

Arbeidszorg werd in het leven geroepen om personen die (nog) niet of nooit in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten toe te leiden naar een onbezoldigde activiteit in het reguliere economische circuit. Op die manier kunnen deelnemers genieten van de latente functies van arbeid zoals waardering, deel uitmaken van een team/groep werkmakkers en zinvolle activiteiten uitvoeren. Oostrem heeft daar de laatste decennia heel hard op ingezet.

Eerst was er Dé Werkplaats waar, sinds de jaren ‘90 van de voorbije eeuw, deelnemers van verschillende voorzieningen samen arbeidsmatige opdrachten voor het bedrijfsleven verrichten. Vanaf 2000 zag MAGDA Leuven (nu Werkburo Leuven) het levenslicht. Intussen leidt onze dienst Begeleid Werken ruim 500 volwassenen toe naar een zinvolle activiteit in gewone bedrijven, vzw’s en openbare instellingen. In sommige gevallen realiseren wij doorstroom naar betaald werk. Samen met Ons Tehuis Brabant, Huis in de Stad, Hejmen, Apojo en Kids Wolfsdonk poolen wij middelen om 21 jobcoaches tewerk te stellen, vanuit vier regioteams (twee in Leuven, één in Aarschot, één in Tienen). Daarnaast waren wij mede-initiatiefnemers voor de oprichting van het Werkburo Vlaanderen en Brussel.

Nogal wat politieke partijen beweren bij hoog en bij laag dat iedereen moet geactiveerd worden om betaald aan het werk te gaan. Dat is echter een illusie en doet een afbreuk aan de waardering die de honderdduizenden vrijwilligers, mantelzorgers en arbeidszorgmedewerkers verdienen. Onze samenleving stuikt ineen als wij alle onbezoldigde arbeid zouden uitvegen. Wij willen vanuit de Staten-Generaal dan ook een ode brengen aan al deze onbezoldigde werkkrachten. Bedankt om onze samenleving mee draaiende te houden!

06/12/2023