Wie neemt de handschoen op?

Terug

Ik hoorde onlangs een zeer populaire politicus verkondigen dat de meeste kiezers wakker liggen van migratie, energie, belastingen en begroting.

Op zo’n moment onderwerp ik mij direct aan een gewetensonderzoek. Zijn dat nu echt de thema’s waar ik wakker van lig? Ik kan mij vinden als het over meer rechtvaardige belastingen gaat en over energie als daarmee de negatieve gevolgen van de klimaatopwarming bedoeld worden.

Ongebreidelde migratie misschien ook, maar de enorme arbeidskrapte noopt ons om nieuwe buitenlandse werknemers alle kansen te bieden.

In een interview (Zorgnet Icuro) met Bea Cantillon, professor sociaal beleid, uit zij totaal andere bekommernissen. Naast armoede, sociale ongelijkheid, de welvaartsstaat zet zij de klimaattransitie voorop. De klimaatopwarming zal leiden tot een fundamentele trasformatie van de samenleving, de economie en de sociale welvaartsstaat. ‘We zullen zowel onze productie- als consumptiewijze moeten veranderen. We moeten komen tot een herverdeling van de lasten en de lusten, over landsgrenzen heen’. Voor die bekommernissen laat ik wel af en toe mijn slaap. Daar ben ik eerlijk in.

2024 wordt het jaar van de verkiezingen, zowel lokaal, Vlaams, federaal als Europees. Een uitgelezen kans voor partijen om een toekomstbestendig plan uit te werken voor de maatschappelijke problemen die er echt toe doen. We hebben geen populisten nodig die de kiezers achterna hollen met loze beloften en valse problemen, maar partijen die de moed hebben om, visie gedreven, een positief toekomstverhaal te schrijven. Wie neemt de handschoen op? 

Mario Vanhaeren

28/03/2024