Zorgzaam buurten: naar een futureproof zorgmodel?

Terug

In de maand mei maakte het magazine Recto Verso van VERSO (Vereniging voor Sociale Ondernemingen) een reportage over het Molenhuis. 

Sinds 2022 loopt op 132 plaatsen in Vlaanderen het project 'Zorgzame Buurten'. Eentje daarvan is 'Thuis in het Molenveld', een buurtwerking die onder de vleugels van Oostrem en samen met Ferm vzw en Het Zavelhuis tot stand kwam. Het Departement voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ondersteunt het project met onderzoek en advies.

In feite stond zorgzame buurt 'Thuis in het Molenveld' al in de steigers vanaf 2021 toen er in Herent een nieuwe verkaveling uit de grond rees en de gemeente Oostrem betrok bij een plan voor kwetsbare doelgroepen: er werden twee woonhuizen opgericht, het Molenhuis en het Zavelhuis. Meteen werd ook een samenwerking afgesloten met Ferm, landelijke thuiszorg, die in de gemeenschappelijke ruimte tevens dagopvang voor ouderen organiseert. 

Vanuit de Oostremfilosofie werd er gekeken naar wat de nieuwe woonhuizen konden betekenen voor de buurt, en ook omgekeerd, hoe de lokale gemeenschap kon ingezet worden in de hulpverlening. Om buurt te 'maken' en de sociale lijm te versterken, werden ook al heel wat buurtmomenten georganiseerd: een rommelmarkt, een straatfestival, wandelingen, een buurtontbijt enz. Er werd zelfs een lokale Molenveldgazet opgericht die door de Molenhuisbewoners in alle brievenbussen van de wijk wordt gepost. 

Dat het een succesverhaal is, kan vandaag alleen maar beaamd worden. Maar voor Oostrem smaakt het nog naar meer. Zorgverlening organiseren vanuit een buurtwerking voor kwetsbaren zou structureel verankerd kunnen worden en zo het zorglandschap drastisch kunnen veranderen in een tijd waarin onze sociale zekerheidssystemen kreunen onder financiële draagkracht. 

Je kan de reportage volledig lezen op deze link: 
https://issuu.com/oostrem/docs/thuis_in_het_molenveld_rectoverso_mei_202323/05/2023