Be-Home


Be-Home biedt een thuis aan zeven volwassenen met een verstandelijke en meervoudige beperking. Elke bewoner heeft een eigen ruime kamer die naar hun eigen smaak en voorkeur werd ingericht.

Het accent ligt op het aanbieden van een huiselijke sfeer : samen met de begeleiders huishoudelijke taken of een activiteit doen (koken en bakken, knutselen, gezelschapsspelletjes, luisteren naar verhalen, muziek beluisteren,…), familie en vrienden ontvangen of zelf op bezoek gaan, eigen hobby’s beoefenen (zowel binnen- als buitenshuis), op uitstap gaan, …  Overdag nemen de bewoners deel aan de verschillende dagwerkingen van Oostrem. Het benutten van de eigen mogelijkheden en kwaliteiten en het behoud en bevorderen van de zelfstandigheid van de bewoners zijn belangrijke aspecten van deze werking.

Daarnaast is het integreren in de buurt en het plaatselijk verenigingsleven een andere belangrijke doelstelling van de Be-Home werking. Dit geeft aan de bewoners de kans om nieuwe contacten te leggen en hun netwerk uit te breiden. 

Terwilgenstraat 29

3150 Wespelaar 

016/22.50.58

be-home@oostrem.be

Wilsele 1
Wilsele 2
Home Herent
De Wilg