EEN ‘HART VOOR OOSTREM’


REALISEER MEE DE NOODZAKELIJKE UITBREIDINGEN VAN ONZE VOORZIENING MET SLECHTS € 5 EURO PER MAAND

De invoering van de persoonsvolgende financiering heeft het grote wachtlijstprobleem in de zorgsector niet opgelost. Meer dan 14 000 volwassenen met een beperkingen wachten eindeloos op geschikte ondersteuning. Bouwsubsidies vallen grotendeels weg, want … personen met een beperking moeten zelf instaan voor hun woon- en leefkosten!

WAT WIL OOSTREM DOEN?

Oostrem wil initiatieven blijven ontwikkelen om perspectief te bieden aan de vele wachtenden

WAT KAN JIJ DOEN?

Schrijf in op onze nieuwsbrief via info@oostrem.be
Geef een doorlopende opdracht aan uw bank en help met een beperkte bijdrage onze plannen realiseren
Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. U recupereert 45 %.
Ik doe graag mee en stort maandelijks minstens € 5 op rekeningnr.: BE18 7430 2825 1565 van Oostrem vzw, Oostremstraat 26, 3020 Herent met vermelding ‘Een Hart voor Oostrem’.


Mario VanhaerenLaat uw gift maximaal renderen en vul het formulier in. 
Heel erg bedankt voor uw blijvende steun.

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………………….
houder van rekeningnummer :
IBAN : □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
BIC :    □□□□□□□□
geef hierbij opdracht aan mijn bank om maandelijks het bedrag van €5,00 te storten op rekeningnummer :
BE18 7430 2825 1565 / BIC KREDBEBB van Oostrem vzw
met mededeling “Een hart voor Oostrem” en dit vanaf …./…./…. Datum : ..../…./….                     

Handtekening :

Klik hier om het formulier af te drukken!